• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Fundamentalnym sposobem podniesienia kapitału jest inwestowanie. Każdy kto zamierza inwestować, musi rozporządzać pewną ilością własnych lub ewentualnie obcych środków walutowych. Inwestorem ma prawo być figura fizyczna, jak i figura prawna, wyrażana przez wszystkich uczestników rynku – Wsparcie MŚP Podkarpackie. W praktyce oznacza to, że mogą być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których nadrzędnym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje finansowe, dzięki jakim można umieszczać kapitał. W tego rodzaju inwestycjach wolno wyróżnić także podmioty, którymi są inwestorzy rzeczowi oraz finansowi. Pierwsi zgłaszają popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go użyczyć inwestorom bezstronnym. Z tego względu występuje pomiędzy nimi precyzyjny związek, jaki w wielu przypadkach potrzebuje udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.